Cookie-instellingen


Maak een keuze. Meer informatie over de gevolgen van uw keuze zijn te vinden onder ‘privacybescherming’ en de colofon.

Maak een keuze om verder te kunnen gaan.


Meer informatie

Hulp


Maak een keuze voor de cookie-instellingen om verder te kunnen gaan. Hier volgt een toelichting van de diverse opties.


Alle cookies toelaten: We gebruiken Google Analytics om statistieken over de bezoekers te maken en de webpagina te verbeteren en Facebook Pixel om de effectiviteit van de reclame te meten.


Alleen noodzakelijke cookies toelaten: We zien af van het gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel, maar gebruiken cookies van Oxid voor het bestelproces.

Garantieverklaring

Garantieverklaring

In het geval dat ons product in gebreke mocht blijven, bieden wij de eigenaar en gebruiker van ons JUWEL- aquarium een garantie van 24 maanden aan, volgens de onderstaande bepalingen:

§ 1 Garantiedekking

(1) De garantie heeft betrekking op het aan u verkochte JUWEL-aquariumproduct met alle erbij horende losse onderdelen, met uitzondering echter van erbruiksonderdelen, zoals T5 & T8 Tl-buizen en filtermiddelen. Zij is beperkt tot het product zelf en dekt geen schade aan overige zaken en/of personen. Daarnaast gelden de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, die niet worden ingeperkt door de bovenstaande regeling.


(2) De garantie wordt in die vorm gegeven dat wij beslissen of het complete product of losse onderdelen daarvan vervangen of gerepareerd worden. Indien het aquarium niet juist functioneert, wordt naar uw keuze de koopprijs gereduceerd of wordt het aquarium tegen terugbetaling van de koopprijs retour genomen.

§ 2 Garantieperiode en afwikkelingsprocedure

(1) De garantie vangt aan op de dag van de levering van het JUWEL-aquariumproduct aan de klant. Voorwaarde voor het verlenen van de garantie is dat ons product volgens de voorschriften en niet ondeskundig behandeld of onderhouden is, vooral dat de desbetreffende gebruikshandleiding in acht is genomen en verder dat het product of losse onderdelen daarvan niet zijn gerepareerd door hiervoor niet geautoriseerde werkplaatsen of personen. De garantie sorteert verder geen effect als het product mechanische beschadigingen van welke aard dan ook, vooral glasbreuk, vertoont.


(2) Wanneer binnen de garantietijd defecten optreden, dan dienen de garantieaanspraken onmiddellijk, echter uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf het optreden van het defect, bij de speciaalzaak die het product heeft geleverd, te worden ingediend. De wettelijke garantierechten blijven hierbij voor u behouden..


(3) Er kan uitsluitend aanspraak op garantie worden gemaakt wanneer de kassabon m.b.t. het JUWEL-aquariumproduct wordt overlegd.


Technische wijzigingen voorbehouden.

© JUWEL AQUARIUM

 

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo,Conexo.