Garantieverklaring

Garantieverklaring

Voor ons "JUWEL Aquarium"-product geven wij de koper een garantie van 24

maanden, indien de koper een consument is, voor het geval dat ons product

defect zou zijn, onder voorbehoud van de volgende bepalingen

 

§ 1 Garantiedekking

met alle bijbehorende onderdelen, met uitzondering van verbruiksartikelen, zoals

dekt geen schade aan andere eigendommen en/of personen. Bovendien

bepalingen niet beperkt worden.

het complete product of individuele onderdelen ervan worden vervangen of gerepareerd. In geval van 

restitutie van de aankoopprijs teruggenomen

§ 2 Garantieperiode en afwikkelingsprocedure

Een voorwaarde van deze garantie is dat ons product met het beoogde doel

bijbehorende handleiding werd gevolgd. En verder mag het product of de

gerepareerd zijn. De garantie is ook niet van toepassing indien het product

(2) Als er tijdens de garantieperiode defecten verschijnen, moeten de garantieclaims

het optreden van het defect, bij de winkelier, die het product heeft geleverd,

(3) Garantieclaims zullen enkel worden overwogen indien het ontvangstbewijs van 

Technische wijzigingen voorbehouden

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Korall, Monolux, Duolux, Multilux,

Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax.