Cookie-instellingen


Maak een keuze. Meer informatie over de gevolgen van uw keuze zijn te vinden onder ‘privacybescherming’ en de colofon.

Maak een keuze om verder te kunnen gaan.


Meer informatie

Hulp


Maak een keuze voor de cookie-instellingen om verder te kunnen gaan. Hier volgt een toelichting van de diverse opties.


Alle cookies toelaten: We gebruiken Google Analytics om statistieken over de bezoekers te maken en de webpagina te verbeteren en Facebook Pixel om de effectiviteit van de reclame te meten.


Alleen noodzakelijke cookies toelaten: We zien af van het gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel, maar gebruiken cookies van Oxid voor het bestelproces.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden - Herroepingsrecht van de consument

 

I. Herroepingsrecht

1.  Indien de klant een consument is, kan hij zijn instemmingsverklaring met de sluiting van de overeenkomst na ontvangst van die verklaring binnen één maand zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) of door terugzending van de goederen herroepen, waarbij bij goederen die niet verzendklaar zijn, het verzenden van een verzoek tot teruggave voldoende is.

 

2.  De termijn begint één dag nadat de consument die herroepingsinstructies heeft ontvangen, maar niet vóór de ontvangst van de door hem bestelde goederen. Indien de overeenkomst wordt afgerond via de gebruikelijke elektronische handel, bv. via het internet, begint de termijn voor de herroeping niet vóór de vervulling van onze informatieplicht volgens §§ 312c paragraaf 2, 312e paragraaf 1, zin 1 BGB in combinatie met § 1 paragrafen 1, 2 en 4, § 3 BGB-InfoV.

 

3.  Om de herroepingsperiode te respecteren voldoet de tijdige zending van de herroeping of de geleverde goederen. De herroeping of de teruggave van goederen moet worden gericht aan:

Juwel Aquarium AG & Co. KG

Karl-Göx-Straße 1

27356 Rotenburg/Wümme

Duitsland

Fax: 0049 (0) 4261 - 93 79 856

E-mail: service@juwel-aquarium.de

 

 

II. Gevolgen van herroeping

1.  In het geval van een effectieve herroeping moeten de ontvangen diensten teruggegeven worden en eventueel ontvangen voordelen gerestitueerd worden.

 

2.  Kunt u de ontvangen prestaties geheel of gedeeltelijk niet teruggeven of slechts in een verslechterde toestand aan ons teruggeven, dan behouden wij ons het recht voor om een eventuele redelijke vergoeding van u te vorderen. Bij de overdracht van zaken geldt dat niet, indien de verslechtering van de waren uitsluitend toe te kennen is aan uw toetsing, aangezien dat ook mogelijk zou zijn geweest in het bereik van onze winkels. Daarnaast willen we nogmaals - zoals bij het sluiten van de overeenkomst - erop wijzen dat u de verplichting tot vergoeding van een door een juist gebruik veroorzaakte verslechtering van de goederen kunt vermijden, door de waren niet als uw eigendom in gebruik te nemen en niets te doen wat de waarde van de waren zou verminderen en beïnvloeden. In het bijzonder raden we u aan eerst de geleverde goederen in overeenstemming met de handleiding te onderzoeken.

 

3.  U staat in voor de kosten van het terugzenden van de goederen, indien de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen en de prijs van de bestelde goederen niet meer is dan een bedrag van € 40,00 of, indien u bij een hogere prijs van de waren op het moment van de herroeping de terugkeer of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet uitgevoerd heeft. Anders is het terugzenden van de goederen voor u gratis. Niet-vervoerbare goederen zullen bij u worden opgehaald.

 

 

III. Geen herroepingsrecht/het vervallen van het herroepingsrecht

1.  Het herroepingsrecht geldt echter niet in de bij wet geregelde uitzonderingsgevallen, in het bijzonder

- bij overeenkomsten die de levering van goederen als onderwerp hebben, die zijn uitgevoerd en gemaakt volgens de specificaties van uw klant,

- bij goederen die zijn afgestemd op uw persoonlijke wensen en die werden opgedragen,

- bij goederen die vanwege hun eigenschappen niet geschikt zijn voor terugzending, of

- bij de levering van audio- of video-opnames of software indien de geleverde gegevensdragers door u geopend werden.

 

2.  Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig indien u de vervulling van de overeenkomst uitdrukkelijk bevestigt of afstand doet van uw herroepingsrecht.