Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming

De koper zal in het kader van de uitvoering van de bestelling zijn/haar naam, e-mailadres, leveradres, zijn/haar bank samen met de bankcode en het rekeningnummer of zijn/haar kredietkaartnummer en de vervaldatum ervan meedelen, want anders zal de bestelling niet door ons verwerkt worden.

Juwel Aquarium AG & Co. KG gebruikt een encryptie-software om die gegevens tijdens de overdracht te beschermen. De koper gaat ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die voortvloeien uit de zakelijke relatie van Juwel Aquarium AG & Co. KG in het kader van het gebruik binnen het eigen commerciële bedrijf op gegevensdragers zullen worden opgeslagen. Een overdracht van opgeslagen gegevens aan derden zonder wettelijke verplichting gebeurt niet. Indien de gegevens door Juwel Aquarium AG & Co. KG verwerkt worden met het oog op het verbeteren van de klantenservice of omwille van technische redenen, wordt er door passende maatregelen verzekerd dat er rekening wordt gehouden met de privacy van gegevens van klanten.

Op deze website worden gegevens met informatie over het gebruik (bezochte websites, het aantal bezoeken, de tijdstippen van de bezoeken, de tijd besteed aan elke pagina, enz.) door middel van cookies opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. Deze gebruiksprofielen zijn anoniem en worden geëvalueerd in een technische (statistische) evaluatiemethode om later bij de opname van reclame op het internet (bv. banner) op andere websites een selectie die gebaseerd is op de interesses van een bepaalde gebruiker, mogelijk te maken.

Deze procedure wordt ook wel "Behavioural targeting" genoemd. In geen geval worden daarbij persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres in cookies worden opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij doorgegeven aan de dienstverlener, waar het dan in verkorte of gecodeerde toestand (dat wil zeggen, vervangen door een andere volgorde van nummers die het niet mogelijk maakt om de oorspronkelijke IP-nummerreeks te herkennen en zo niet kan worden getraceerd) wordt opgeslagen en verder verwerkt.  

"Behavourial targeting" wordt geëxploiteerd door derden die ook reclame voor andere websites uitvoeren. Die derden zullen dan zelfs de genaamde gebruiksprofielen via cookies creëren en hun respectieve targeting-systemen gebruiken om de verzamelde gegevens met het oog op gebruikersgerichte reclame uit te kiezen. Het gaat om het volgende bedrijf:GroupM Competence Center AG

Op de aangegeven website van het genoemde bedrijf vindt u meer informatie over gegevensbescherming en "Behavioural targeting" van deze aanbieders en hun technologie.

Vanwege het pseudonieme of anonieme karakter van de gegevens hebben wij en de genoemde derde partijen geen aparte toestemming voor "Behavioural targeting" nodig (§ 15 paragraaf 3 telemediawet). U kunt echter het gebruik van "Behavioural targeting" ten opzichte van het genoemde bedrijf tegenspreken. Gelieve daarvoor de link hieronder te gebruiken: GroupM Competence Center AG

1.2 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google toch worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website, gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-software juist in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten.  U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google verwerkt worden, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren Google Plugins

1.3 Het gebruik van Facebook-plug-ins

Op deze websites werden plug-ins gebruikt van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u websites van onze internetpagina's voorzien van zo'n plug-in opent, wordt er een verbinding gemaakt met de Facebook-servers en wordt de plug-in door kennisgeving aan uw browser op de internetsite weergegeven. Daarmee wordt dan aan de Facebook-server meegedeeld welke van onze webpagina's u bezocht heeft. Als u ook nog eens als lid bij Facebook bent aangemeld, kent Facebook die informatie aan uw persoonlijke Facebook-account toe. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, een reactie geven), wordt ook die informatie geassocieerd met uw Facebook-account. Dat kunt u alleen voorkomen door uit te loggen van het gebruik van plug-ins.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw relevante rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u graag door naar het privacybeleid van Facebook.